O nas

Centrum Analiz Biznesowych jest instytucją okołoakademicką (think tankiem), zrzeszoną z Uniwersytetem Łódzkim, poświęconą pracy naukowej i publicznej, oddzieloną od dydaktyki, zorientowaną na przeprowadzanie analiz na temat istotnych zagadnień praktycznych oraz na współpracę z biznesem. Centrum stanowi pomost w wymianie wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim i praktyką gospodarczą.

Misją Centrum Analiz Biznesowych jest inspirowanie środowiska akademickiego i środowiska praktyków, a także analizowanie i ocena istotnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych branżach i przedsiębiorstwach.

Wartościami, którymi kieruje się Centrum są:

 • rzetelność
 • uczciwość
 • profesjonalizm
 • zaangażowanie
 • kreatywność
 • wzajemne zaufanie

Do podstawowych zadań Centrum Analiz Biznesowych należą:

 • Dostosowywanie wiedzy naukowej do potrzeb praktyki gospodarczej oraz jej transfer ze środowiska akademickiego do środowisk biznesowych
 • Realizacja projektów badawczych o charakterze praktycznym, związanych z aplikacją wiedzy naukowej w środowisku praktyki biznesowej
 • Opracowywanie opinii, raportów i ekspertyz na temat istotnych, bieżących problemów biznesowych
 • Upowszechnienie sprawdzonych w praktyce rozwiązań problemów biznesowych
 • Organizowanie warsztatów roboczych, debat monotematycznych oraz seminariów i konferencji poświęconych aktualnym problemem biznesu
 • Popularyzacji rezultatów działalności Centrum w formie publikacji w mediach biznesowych